jap
SLAGRUTA.SE
PKR-frekvens
Polspiraler
4/1-relation       Slagruta
Tabeller         
  Jordskalv
Oppositioner     Kyrkor
JORDSTRÅLNING
Currylinjer
IB-linjer
Spiraler          FA14-kryss
Ared/min        6-kantfönster
MI04-centra
    Jordsår
AUROR
Grundämnen
FrekvensAuran
Kristaller
Stenstrålar


PSI-FENOMEN
Leylinjer
KE-Leys

Bovis
PSI-spår


 BOVIS    (231119)

bovBOVISskalan är en halvcirkelformad 180-graders vinkelskala - graderad ifrån noll till ett antal tusen "bovis-enheter". Neutralvärdet är 6500 bovisenheter (= 6,5k). Skalan är relaterad till ljusvåglängder i ångström (färgskalan i fig. är omkastad). Låga värden är negativa - höga positiva. Pendlar man över skalan, anger pendelvinkeln värdet. En typisk fråga är: Vilket bovisvärde har det här äpplet? Är värdet under 6,5k - ät inte! Rutgängare mäter ofta BOVIS-värdet i kyrkor / över fornlämmningar och får extremt höga värden!

BOVIS-RUTNÄT
Jag kan tyvärr inte pendla - men är nyfiken. Så jag började söka efter områden med förändrat Bovisvärde (via mitt eget PSI-spår) - och fann ett märkligt rutnätskryss. Bovisvärdet var 12.000 (= 12k - "ingafflat" via pekarfrågor - ej blindtestat). Krysset ökade auran ca: 4ggr (blindtestat). Krysspelaren hade både diagonala och polrelaterade linjer (precis som alla andra 4/1-relaterade rutnät). Men både linjerna och krysset SAKNADE strålningsriktningar - vilket gör det omöjligt för mig att frekvensbestämma. 
Som vanligt tänker man; "mätfel, självsuggestion. osv."). Men jag hittade både dpBOVis-masterkryss och pBOVis-slavkryss, bara några hundra meter därifrån (mätdata finns i tabellerna).

BOVIS-BUBBLOR
En morgon vaknade jag tidigt efter en bisarr dröm. Min aura hade ökat 4-ggr! Utan anledning? - NEJ - jag hade haft en Bovisbubbla i sängen!

Normalt påverkas min aura endast om jag står i aurahöjande rutnätskryss eller aurasänkande kryss (typ Curry). Auran ökar om jag "plockar med kristaller". Den ökar INTE när jag sover! Jag upplever en förstorad aura som "uppiggande". En förminskad aura verkar "lugnande".


Som vanligt tänker man "mätfel" - men bubblorna har återkommit i intervaller. De uppstår när PKR-omloppet varit stillastående flera dygn. Jag relaterar PKR-omloppets insaktande/stillastående till "spänningar i jordskorpan" - som brukar förebåda jordskalv.

Jag har bara indikerat bubblorna senaste året = osäkra mätresultat!
### Period 1 
(230125 till 230311) = 4-bubblor relaterat till återkommande PKR-stopp (Kraftiga skalv längsefter Turkiet/Syrien-plattorna, samt enstaka skalv i Rumänien och Ungern).
### (230517) = ensam bubbla utan relation till PKR?
### Period 2 (230615 till ???) = 3-bubblor relaterat till ett permanent PKR-stopp (ovanligt kraftigt skalv i södra Frankrike).
### 230802 = ensam bubbla under två dygns PKR-stopp - följt av ovanligt "djupa jordskalv" vid Kreta och Kanarieöarna.
Sedan dess har jag indikerat ett antal Bubblor - sista var 231108 någon gång på natten. PKR hade varit stillastående (omätbart) flera dygn - på morgonen snurrade det normalt. Skalvet 4,6 hade utlösts i Norge - se fliken Jordskalv. Ovanligt med så kraftiga skalv i Skandinavien!

Bovisbubblorna uppstår i par - en positiv bubbla (B=+12k - A=4) och en negativ (B=+1k - A=0,5). Avståndet mellan dem varierar - alltifrån 5m till 20m. Avståndet mellan paren varierar också - alltifrån 5m till flera hundra meter. BOVis-rutnätet uppvisar samma auraförändring: Masterkryss B=12k - A=4ggr - Slavkryss B=1k - A=0,5.

Bubblorna uppstår utan förvarning under PKR-stopp - växer upp till ca: 3-meters diameter och krymper därefter ihop till ingenting. Proceduren tar lite mer än en timme - de är alltså "svårfångade". Men auraförändringen de orsakar, kvarstår nästan ett dygn (både personlig aura och vatten i PETflaska). Jag har lyckats mäta på bubblorna (såväl positiva som negativa) vid några enstaka tillfällen! De återkommer alltid på samma ställe!

Jag kunde inte indikera själva "tändfasen" - utan först när bubblan var omkring meterstor. Jag kallar dem bubblor - men de är förmodligen vertikala pelare? Under perioden hann jag mäta på samtliga 4 bubblor inom bostaden, både positiva och negativa. Diameterförändringen verkade variera synkront för samtliga bubblor.


BOVISBUBBLEFÄLLAN
Wittmankryssen konserverar förändrade auror - så jag förvarar aurapåverkade mätflaskor inom centralzonen - ungefär 5m i diameter. (Currykrysset mitt i W-krysset ökar auran 12ggr - undvik detta).

bb-fallaJag har ett W-kryss som delvis täcker sovplatsen - en av bovisbubblorna uppstår mitt i sängen. Resultatet blir att auraförändringen konserveras i mig, min sambo och mätflaskan - så den kan "avläsas" dagen efter. Våra personliga auror återgår sakta till det normala under dagen - låter jag mätflaskan stå kvar i W-krysset bibehålls auran flera månader. "Himla praktiskt" - åker vi iväg några veckor, kan jag kolla om det varit några bubblor under tiden.

Tidigare förvarade jag mina auraförändrade mätflaskor intill sängen - men Bovisbubblan "förstör" (påverkar) dessa auraförändringar. Förändringen är olika beroende på hur auraförändringen har genererats (rutnätskryss, kristaller, healing, etc.). Numera förvarar jag referensflaskor i ett W-kryss som inte berörs av några bubblor.

Hade jag inte haft denna "tursamma kombination" av W-kryss och Bovisbubbla - hade jag förmodligen aldrig upptäckt bubblorna - eftersom de varar bara någon timme!

DIREKT MÄTNING  - är svårt. Bubblorna varar bara någon timme och man vet inte var de uppstår, när man kommer till en helt ny plats. Jag har en "jordskalvsteori" som förutsäger sprickor ("hål") i jordskorpan / berggrunden. När PKR står still några dygn, kan bubblorna "sippra upp" igenom dessa "hål". Hålen går utmärkt att indikera med frågan [sök Bovishål] och följa pekarindikeringen via  PSI-spåret! De positiva hålen har B=+12k - de negativa B=+1k - men de ger inga auraförändringar [osäkra mätningar]. Hittar man ETT hål, kan man följa PSI-spåret till nästa parade hål!

Jag gjorde en sökning vid stugan och fann två parade hål - boden och stenmuren. Under tiden vi var där kom en förväntad bovisbubbla (eftersom PKR varit stillastående). Mätflaskan i boden hade en 4-ggr auraförstoring på morgonen (stenmuren saknade tyvärr mätflaska). Auraförändringen efter en bovisbubbla går att avläsa i mätflaskans aura 12-timmar efteråt.

Som mäflaska använder jag en vattefylld 1,5-liters PET-flaska och mäter på FA (FrekvensAuran) - eftersom den går att dubbelkolla gentemot PKR och ev. planetoppositioner.


BOVISVÄRDEN - kan jag endast efterfråga - inte blindtesta. Men B-värdet verkar ha en relation till auraförändringen, som däremot går utmärkt att blindtesta. De positiva Bovisbubblorna (och dpBOVis-masterkryssen) ger B-värdet B12k (= 12.000 Bovis-enheter) och ökar auran 4ggr. De negativa Bovisbubblorna (och pBOVis-slavkryssen) ger B-värdet 1k och halverar auran.

UFO i FA14 ------ A= ??? ----- B= 65.000 ???
UFO i PORTal --- A= +24 ---- B= 16.000 = 16k
AP-kryss ---------- A= +12 ---- B= 14k
UFO i 6-kant ----- A= +12 ---- B= 12k
Curry-kryss ------- A= 1/2 ----- B= 1k
pAmin-kryss ------ A= 1/4 ----- B= ???
dpAMin-kryss ---- A= 1/8 ----- B= -40k (minus 40.000 Bovisenheter!?)
pAred-kryss ------- A= ??? ----- B= ???
dpARed-kryss ---- A= 1/16 ---- B= -80k

Rutgängare får ofta höga värden över "heliga platser" (flera 100.000 bovisenheter!?) - så jag förundras inte över "16k-värdet" i PORTal-kryssets UFO-pelare. Men jag har (helt oförväntat) fått NEGATIVA Bovis-värden över rutnätskryss som reducerar auran (AMin och ARed)!?


? REVERSERANDE BUBBLOR !
En morgon vaknade jag extremt trött - trots att jag sovit 8-timmer. Min aura var halverad, likaså mätflaskan invid sängen. Den positiva Bovisbubblan hade skiftat polaritet!? Nästa gång det hände (några veckor senare) sov jag i TV-soffan = platsen för en negativ auraminskande bubbla.
Min aura hade då ökat 4-ggr. Mätflaskan bredvid sängen hade halverad aura - reverseringen var konstaterad! Men bara några timmar efteråt återkom bubblorna med rättvänd polaritet. Det verkar som om de negativa reverserande bubblorna föregår de vanliga positiva bubblorna. Min Bovisbubblefälla "tar" bara de sista positiva bubblorna eftersom de raderar tidigare auraförändringar.

230922 - kl 10:25 Negativ BB växer till - därefter shoppingtur.
14:39 0o8 Sol/Nep-Opp omkast reset - 1:40 efter transit.
S, M o VG-vektorer stämmer - M nästan 90g mot Opplinjen.
M o VG nästan helt in-line.
16:55 Positiv BB - fullt utvecklad.
18:36 PKR snurrar FA=16.

UTC 13:17 = 15:17 Svensk sommartid - aktuellt skalv ???
Har tidigare varit ett skalv i regionen utan att frikoppla PKR
Magnitude3.0
RegionNORWEGIAN SEA
Date time2023-09-22 13:17:40.0 UTC
Location72.296 ; 15.294
Depth6 km


Nu (230922) har jag blivit lite "hemtam" med dessa gäckande BovisBubblor (BB). Jag lyckades identifiera BovisHålen (BH) vid stugan och bevakade dem noggrannt, eftersom jag misstänkte kommande jordskalv (PKR hade varit stillastående ett par dygn). BINGO - auraförändringen går att avläsa 12-tim efteråt.

Hemma i bostaden har jag lyckats fånga några BB i min "BB-fälla". Alla har varit positiva (auran ökar 4-ggr). Jag har missat de negativa eftersom de kommer några timmar före de positiva. De positiva BB ökar auran och raderar de gamla negativa auraförändringarna. För att fånga dessa måste man vara aktiv (närvarande/vaken mellan de negativa BB och de positiva BB).

230922 lyckades jag fånga en negativ BB. Jag hade även förberett skydd (aluminiumfolie under mätflaskan). Aluminium (och järn) skyddar mot auraförändringar ifrån jordstrålning (typ Currykryss) och kristallpåverkan. Currypelaren kan indikeras även ovanför järnplåen, men auraförändringen uteblir. Men BB slår rakt igenom aluminiumfolien. Varför vet jag inte - kanske därför att BB saknar strålningsriktning (se BOVis-rutnätet) [kolla alu-skydd i BOV-pelare]. Mina nuvarande fakta är:

### BB uppstår endast under flera dygns PKR-stopp.
### Först kommer en negativ BB (A=0,5) i de positiva BH - och viceversa.
### Några timmar senare kommer en positiv BB (A=4) i de positiva BH - och viceversa.
### Därefter (några timmar?) kan det komma ett närbeläget kraftigt/ovanligt/djupt jordskalv. Kommer inget skalv har spänningarna i jordskorpan reducerats ändå.
### PKR brukar återstarta nästan direkt efter den positiva BB. Vid flera tillfällen har det hänt att PKR återstartat med korta omloppstider (mindre än 6-tim) för att därefter återigen sakta in och avstanna helt =nya BB och ev. skalv är i antågande!


Jag fick en fråga: "Vad är PKR och alla dessa FA-frekvenser". FA=FrekvensAuran (kan mätas runt människor, djur, växter - allt som innehåller vätska). PKR=PrimärKomposantens Reversering (en störning som vandrar igenom samtliga frekvenser i FA under ca: 6-timmar). Jag har indikerat PKR och FA-frekvenser under de senaste decennierna - kan man inte indikera PKR och FA, så är mycket av min info "helt obegriplig". Lär Dig indikera PKR o FA (se resp. flikar)

??? PKR-TEORI ???
### 1 - PKR-omloppen "bildas" i jordklotets inre och strålar upp mot markytan med konstant hastighet, synkront runt hela jordklotet. Indikerar man PKR = FA12 i Skandinavien, så är PKR = FA12 även i SydostAsien - vid samma UTC-tid.

Kontinentalplattorna "flyter omkring" på den smälta magman. Skandinavien (och hela Euro/Asien-plattan) rör sig några cm per år åt nordost. På många ställen krockar plattorna med varandra (typ östra Japan). Där uppstår kraftiga frekventa jordskalv. I Europa är det främst Turkiet/Syrien-plattorna som skaver emot varandra. Innan skalven utlöses, uppstår spänningar i berggrunden (jordskorpan). Inte bara i skalvens närområde - utan spänningarna fördelas över hela kontinenten.

Spänningarna i berggrunden (jordskorpan) bromsar upp PKR-omloppen! När spänningarna ökar, bildas ett underjordiskt "bromsskikt", vilket fördröjer PKR-omloppens färd ifrån jordklotets centrum mot markytan. Resultatet blir att PKR-omloppet ökar omloppstiden (det går lite trögare pga. bromsskiktet). När spänningarna släpper, kommer de tätt packade PKR-omloppen (som lagrats under bromsskiktet) att fortsätta sin färd mot jordytan med konstant hastighet. Resultatet blir att omloppstiden för PKR minskar.

PKR-omloppstiden är normalt 6-timmar. När den "bromsas upp" kan den öka till flera dygn. När spänningarna släpper (bromsskiktet försvinner) minskar omloppstiden till bara några få timmar. Variationerna brukar dock inte vara så extrema - bara några få timmar fram och tillbaka.

När jordklotet "växer till", via vulkanutbrott (skalv) längs den mittatlantiska ryggen - "puttas" Amerika och Europa/Afrika ifrån varandra (kan mätas via "klyftan" på Island!). De spänningar som då uppstår, kan indikeras i Skandinavien som ett fördröjt PKR-omlopp. Spänningarna utlöser ofta mindre jordskalv längsmed bergskedjorna i sydEuropa - Pyreneerna, Alperna, och ibland också Balkanbergen). Efter skalven minskar PKR-omloppstiden - tills den "globala synken" uppnås. Intresserad? - följ sekvensen via "https://www.emsc-csem.org/Earthquake_map/".

Spänningarna i berggrundn kan bli så kraftiga att PKR-omloppen avstannar helt under flera dygn. PKR brukar då stanna på frekvens FA00/18. Efter att PKR återstartar (med omloppstider under 1-timme) brukar det ha inträffat några kraftiga (ovanliga och/eller djupa) skalv i Europa.

Under PKR-stoppen ansamlas mängder av PKR-omlopp under spärrskiktet (bromsskiktet), som med full kraft strävar upp emot markytan. Det är nu Bovisbubblorna uppstår! Det verkar som om de "letar sig upp" via försvagningar, sprickor eller "hål" i berggrunden. Hålen verkar finnas permanent i berggrunden - eftersom Bovisbubblorna återkommer på exakt samma ställen.

"Hålen" går att indikera - trots att Bovisbubblorna inte är aktiva. Jag började med att "känna in" platserna där mina förutvarande bubblor utvecklats - för att därefter söka efter nya hål.
Ett hål fanns i uterummet och ett vid datorn. Hålen har en diameter av ca: 1m, Bovisvärdet är minus 30k? (men påverkar inte auran). Hålen har bara ett spinn och saknar strålningsriktning - därför går de inte att frekvensbestämma via PKR. Jag hoppas hitta ett hål ute i skogen, som är överlappat av ett W-kryss (= en Bovisbubblefälla), så jag i efterhand kan kolla om det bildats en bubbla.

Som sagt - detta är en TEORI! Bovisbubblorna uppstår endast under PKR-stopp! Efter längre PKR-stopp inträffar ofta kraftiga, ovanliga och/eller djupa jordskalv. Vissa störningar i PKR-omloppet kan relateras till vulkanutbrott i mittatlanten med efterföljande skalv längsefter sydeuropas bergskedjor.


KONTROLLMÄTNING - 2308xx på sågverkstomten.

Jag söker efter hålen via mitt eget PSI-spår, med frågan "Visa mig närmaste hål" - och börjar gå sakta framåt. När hålet är inom min FA (FrekvensAuran med en radie närmare 100m) börjar båda pekarna vrida sig (mycket svagt) i riktning mot hålet. Ju närmare jag kommer - dessdu kraftigare indikering. Normalt litar jag inte riktigt på indikeringen, utan fortsätter rakt fram trots att jag har en någolunda tydlig "svängindikering". Resultatet blir att jag går i en spiral in emot hålet. Väl framme slår pekarna ihop. Normalt vill pekarna slå ihop innan jag kommer fram, men då applicerar jag ett medvetet mothåll. Resultatet blir att pekarna"flyger isär" när jag är framme.

Hålet har en diameter på ungefär en meter och saknar såväl vertikal- som rotationsstrålning. Runt hålet finns inga indikerbara rutnätslinjer eller stjärnstrålar. Bovisvärdet är omkring minus 30k. Frågar jag efter om hålet genererar positiva eller negativa bovisbubblor - svarar pekarna med att slå utåt för positiva bubblor (som ökar auran ca: 4ggr) och vise versa. Mina bostadsbubblor verkar vara "parade" en positiv och en negativ. Någonstans runt hålet finns en linje (känns ungefär som ett personligt PSI-spår) som är riktat mot det parade hålet. Det är bara att följa spåret.

Mina bostadsbubblor ligger ganska tätt intill varandra - bara omkring 5m. På sågverkstomten är avståndet mellan parade hål ca: 20m. Avståndet mellan de parade hålen är strax över 100m. De parade hålen kan ligga lite hursomhelst väderstrecksmässigt - att hålen för mina bostadsbubblor är arrangerade öst/väst verkar vara en ren tillfällighet!
   SLAGRUTA.SE                                    - research Bert123y - created via KompoZer - powered by Abyss - monitored via GoogleAnalytics -