jap
SLAGRUTA.SE
PKR-frekvens
Polspiraler
4/1-relation       Slagruta
Tabeller         
  Jordskalv
Oppositioner     Kyrkor
JORDSTRÅLNING
Currylinjer
IB-linjer
Spiraler          FA14-kryss
Ared/min        6-kantfönster
MI04-centra
    Jordsår
AUROR
Grundämnen
FrekvensAuran
Kristaller
Stenstrålar


PSI-FENOMEN
Leylinjer
KE-Leys

Bovis
PSI-spår


  CURRYLINJER    (230318)

Mina första Curryindikeringar orsakades av självsuggestion och grupptryck (alla i nybörjargruppen fick indikeringar vid den markerade linjen).
currut
När jag började mäta på egen hand var jag osäker. För att dubbelkolla - brukade jag mäta fram flera Curryrutor intill varandra. Rutor var omkring 4x4m - helt enligt beskrivning. Men så hittade jag ett område med förvridna rutor - både rektangulärt och rombiskt. Vissa rutor var 1x8m med linjeriktningar som avvek nästan 45-grader. Alla trodde det var "mätfel" - jag började också tvivla! Men så hittade jag en myrstack i området - myrstigarna invid stacken följde de felriktade Currylinjerna!

Vissa områden attraherar linjerna - andra repellerar dem! En artikel i tidningen Slagrutan, beskriver hur linjerna undviker bergssprickor! Kryssen verkar attraheras av hörnen i stengrunder?
Jag har aldrig kollat dessa "lokala avikelser". Däremot har jag kollat "globala avvikelser". Bergsområden typ: vulkaner (Etna) attraherar linjerna = små rutor - låglandsområden (Döda Havet) reppellerar linjerna = stora rutor!

Det finns massor av uppgifter om Currylinjerna:
# de försvinner vid fullmåne
# bredden varierar med tidjord
# bredden ökar om det finns spöken i närheten
# linjen kan klippas av och parallellförflyttas
# sjukdomsframkallande
# osv. osv.
Jag har ansträngt mig för att verifiera dessa uppgifter - men utan resultat. Istället hittade jag en intressant avvikelse i strålningsriktningen, som har resulterat i PKR-frekvensmätning.


Manfred Curry ansåg linjerna vara sjukdomsframkallande. Gamla bosättningar (typ soldattorp) är placerade för att undvika linjerna - gäller både bostad, ladugård, jordkällare, etc. Dagens rutgängare associerar missväxta träd med Currykryss, men man kan inte se några spår efter linjerna i sädesfält eller betesvallar. Flertalet Currykryss strålar nedåt och halverar auran. Linjerna strålar också nedåt, men påverkar inte auran.


Jag upplever Currykryssen som avslappnande, lugnande och återhämtande. Perfekt att sitta i, innan man går till sängs. Andra upplever linjerna (och speciellt kryssen) som obehagliga (råkar man sätta sig i "fel stol" - flyttar man snabbt). Många sover oroligt i Currylinjer - finns där ett kryss är det än värre. Problemen försvinner om man flyttar sängen.


Många rutgängare sysslar med "avstörning". Linjer och kryss flyttas (eller ellimineras) med olika "hjälpmedel".
### En kopparspik i linjen "omleder" linjen via en koppartråd till nästa kopparspik i linjen.
### Avstörningsspolar som placeras över linjen eller krysset.
### Magiska "avstörningsapparater" som avstör ett helt område (typ ett rum).
### Avstörning på distans - ett medium (flera mil bort) avstör sovrummet.
### Mobiltelefoner avstörs via en påklistrad avstörningsspole?
### Osv.
uk
Att avstörningen är aktiv, verifieras av avstöraren själv. "Offren" upplever ofta en påtaglig förbättring (pacebloeffekten är 30%).

Jag kan manuellt "bära iväg" ett Currykryss någon meter - och verifiera genom att blindtesta auraförändringen. Men efter något dygn "hoppar krysset tillbaka" till sin ursprungliga plats! Enklaste sättet att avstöra t.ex. en säng - är kanske
att lägga aluminiumfolie under madrassen? "Strålningen" går igenom men auraförändringen uteblir!

1x1 meters Curryrutorsin
Min vän P hävdar att Curryrutorna krympt till 1x1 meter - pga. mobilnätets utbyggnad. Men "mina Curryrutor" är fortfarande 4x4 meter. Jag tror P indikerar frekvens utan hänsyn till strålningsriktning - man får då en indikation för både de två neutrala och den positiva Currylinjen (alltså ett rutnät på 1x1 meter). Tänk dig en vertikal sinusvåg emellan två nedåtstrålande Currylinjer - noderna är neutrala - den uppåtstrålande genomgången ligger mitt i Curryrutan.

Enkelt att verifiera; De normala nedåtstrålande Currykryssen halverar auran. Det "uppåtstrålande krysset" mitt i Curryrutan ger ingen auraförändring - förrän PKR vänder strålningsriktningen (FA=1,9 - sinusvågen vänder). De vanliga kryssen ger då ingen auraförändring - medan det normalt uppåtstrålande krysset, blir nedåtstrålande och halverar auran. (Vattenauran är perfekt för blindtester!).

Curry och Hartman har fått mycket uppmärksamhet - förmodligen därför att de ligger i ett frekvensintervall där flertalet människor är som känsligast. Dessutom är de tillgängliga överallt pga. de små rutnäten (ALLT kan relateras till Curry- och/eller Hartmanlinjer).

Som jag ser det; är Curry ganska ointressant - med några undantag:
myrst# Currykryssen halverar auran!
# Currykryssen som överlappas av Wittmankryss (WCx) - 12-dubblar auran!
Var fjärde C-linje överlappas av en W-linje (det går 16 C-rutor i en W-ruta) - så de är enkela att hitta. Blindtesta med vattenauran!
WCx är alltid ett "dubbelkryss" av Curry och Hartmanlinjer!
# Currykryssen flyttas permanent pga. "jordsår" i närheten.
Enklast är att mäta på C-krysset som överlappas av W-krysset (WCx). Dessa kryss är favoritställen för stackmyror (förmodligen också bisamällen?). Överger myrorna sin gamla stack och bygger en ny några meter därifrån - har WC-krysset flyttats. Enkelt att blindtesta via vattenauran.

Ytterliggheterna för auraförändringar är;
# "ARed"-krysset krymper auran till 1/16 (= livsfarligt!?).
# "PORTal"-krysset ökar auran 24ggr (= energi-bank!?).
# "FA14"-krysset är extremt [Bovis=64k - Aura = ???].
Konstigt att inte dessa rutnätskryss har uppmärktsammats! - kanske därför att rutnäten är flera kilometer?

Globala Curryrutor
Precis, som för alla andra rutnätslinjer - så varierar rutnätsstorleken med latituden. Malmö (latitud N55) har en "teoretisk Curryruta" omkring 3,7 x 3,7 meter.
Kiruna (N68) har 2,4 meters rutor. Formeln är: Ekvatorrutan gånger cosinus för latituden. ("teoretisk ekvatorruta" = 6,6m)

41-relRutnätsstorleken påverkas också av andra faktorer - # Bergsmassiv ger mindre rutor - # Låglandsområden ger ger större rutor. (Malmö ligger 10 meter över havet - Kiruna 500 meter). Curryrutor - mätta i Småland (N57 - 200 möh) är strax under 4x4m. Medelhavsrutorna är mellan 5 till 6 meter. I södra Thailand (N07 - 5 möh) är de strax över 7x7m.

Att mäta enstaka Curryrutor är dock missvisande - de påverkas ofta av lokala störområden. Jag brukar mäta på Wittman/Benkernätet (Wittmanrutan inkluderar 4x4 Curryrutor). Mäter man några WB-rutor - får man ett hyfsat medelvärde.


   SLAGRUTA.SE                                    - research Bert123y - created via KompoZer - powered by Abyss - monitored via GoogleAnalytics -