jap
SLAGRUTA.SE
PKR-frekvens
Polspiraler
4/1-relation       Slagruta
Tabeller         
  Jordskalv
Oppositioner     Kyrkor
JORDSTRÅLNING
Currylinjer
IB-linjer
Spiraler          FA14-kryss
Ared/min        6-kantfönster
MI04-centra
    Jordsår
AUROR
Grundämnen
FrekvensAuran
Kristaller
Stenstrålar


PSI-FENOMEN
Leylinjer
KE-Leys

Bovis
PSI-spår


  JORDSÅR   (221111)

Jordsår kallar jag dem - "piltavlor" som uppstår runt byggarbetsplatser, där man tar bort, lägger dit eller omflyttar jord, grus eller berg. Små grustag ger en diameter under hundra meter. Piltavlan runt stora byggen (typ travbana) är flera kilometer. Att gräva i trädgården skapar inga jordsår.

De yttre ringarna är halvmeterbreda med lika stort mellanrum. PK (PrimärKomposanten) är nedåtriktad med frekvensen FA0,1. Närmare centrum ökar såväl ringtjockleken som mellanrummet. Diametern krymper efterhand och efter några decennier är piltavlan borta (kolla på gamla igenväxta grustag). Piltavlan runt travbanor är mer eller mindre permanenta - de belägger ofta banan med nytt grus, bygger tillfartsvägar, övningsrundor, osv.

myrstJordsåren påverkar rutnätskryssen, som förflyttas en bit. Strax efter vägbygget blir linjerna mycket diffusa. Efter något år har kryssen stabiliserats på den nya platsen - varvid linjerna åter blir normala.

Intill skogsbilvägar flyttar myrorna sina stackar. De överger den gamla och bygger en ny bara några få meter därifrån.
Myrstackar ligger alltid i Wittmankryss. Det överlappade uppåtstrålande Currykrysset (mitt i stacken) ökar auran 12ggr. Normala nedåtstrålande Currykryss halverar auran. 

pilJag blev lite konfunderad, första gången jag indikerade en stor piltavla. Avståndet mellan ringarna påminner om en Leylinje - men PK är vertikal. Rutnätslinjer är sällan över 100m breda. Spiralarmar "böjer av" redan efter ett tiotal meter. Men dessa linjer verkade parallella över flera hundra meter. Så hittade jag äntligen "kanten" - innanför fanns linjer, utanför var det tomt.

Enskilda linjer är svåra att följa (eftersom de är identiska) - kanten är enklare. Jag började mäta med metersintervall, sen tiometersintervall, etc. När jag plottade GPS-koordinaterna på kartan - indikerade de en stor cirkel! Cirkelradien gjorde att jag lokaliserade piltavlans motstående kant - och centrummet i piltavlan.
Den var 4km i diameter!   SLAGRUTA.SE                                    - research Bert123y - created via KompoZer - powered by Abyss - monitored via GoogleAnalytics -