SLAGRUTA.SE
jap
SLAGRUTA
PKR-frekvens
Polspiraler
4/1-relation
Tabeller         
  Jordskalv
Oppositioner     Kyrkor
JORDSTRÅLNING
Currylinjer
IB-linjer
Spiraler          FA14-kryss
Ared/min        6-kantfönster
MI04-centra
    Jordsår
AUROR
Grundämnen
FrekvensAuran
Kristaller
Stenstrålar


PSI-FENOMEN
Leylinjer
KE-Leys

Bovis
PSI-spår


 JORDSKALV  (231108)

JORDSKALVS INDIKATOR
PKR inträffar synkront över hela jordklotet (uppmätt under resor). 
Jag tycker mig se ett samband mellan jordskalv och variationer i omloppstiden. Före skalvet (när spänningen i jordskorpan ökar) fördröjs PKR = omloppstiden ökar och avstannar ofta helt. När spänningarna släpper (det behöver inte innebära jordskalv) återstartar PKR med korta omloppstider, för att hinna ifatt den "globalt synkade tiden".

JORDSKALV OCH HARTMANLINJER
saxat från - https://landandspirit.net/html/earthenergiesintroduction.html


""" Twelve hours before an earthquake the thickness of the ray triples: beside the central ray appear two other weaker rays to left and right which are not normally detectable. At this time dogs howl, birds flutter madly in their cages, some cats hide under the quilt, and some people feel sick or need to sleep. During an earthquake the Hartmann network becomes twisted and distorted, but is restored half an hour later to symmetry
."""

pkrPKR-OMLOPPSTID
Fram till 2016 var omloppstiden mycket stabil - 6-timmar och några minuter! Därefter började den variera kraftigt - mellan en timme upptill flera dygn (gravitationsvågor?). Den stabiliserade sig efterhand - men pendlar fortfarande mellan 4 till 8-timmar.

Jag bevakar inte omloppstiden så noga - förutom under resor (för att kolla den "globala synken"). Det var så jag började ana ett samband mellan omloppstid och jordskalv.


Påsken 2005 i Thailand, indikerade jag mitt första PKR-stopp - DÅ betraktade jag det som "mätfel". Under natten inträffade ett kraftigt efterskalv vid Nicobarerna 800km därifrån (det förväntades en ny tsunami). Morgonen efter "snurrade" PKR som vanligt.

2015 Mexiko - PKRomloppet stod still flera dygn - efter återstart hade det varit ett kraftigt skalv i Guatemala 800km därifrån.

Grekland och Turkiet drabbas dagligen av mindre skalv. Men de påverkar inte PKRomloppet, trots att man är på plats och känner skalven (Kreta 2021). Förmodligen är skalven för små, eller också byggs det  inte upp några spänningar i den vulkaniska berggrunden?

OLIKA TEORIER
### 1 - Enligt gällande teori har alla kontinental-plattor suttit ihop på ett stort världshav. Därefter har de börjat separera och spridit ut sig på världshavet. Sprickan mellan Sydamerika och Afrika är uppenbar - kontinenterna passar ihop som ett pussel - se https://www.nrm.se

### 2 - Enligt en ny teori har jordklotet varit mycket mindre och helt täckt av en stor landmassa (med några få "vattensamlingar") - se 
https://riksson.wordpress.com/. När klotet börjat växa, har landmassan
spruckit och bildat de kontinental-plattor vi nu har. Mellan plattorna har det uppstått allt större världshav.

Jag lutar åt tillväxtteorin - flertalet kontinenter rör sig ifrån varandra enligt nutida satellitmätningar. Tillväxtzonerna i Atlanten, IndiskaOcenaen och runt Antarktis ger "mer land" - än de zoner där "land försvinner" - typ "eldcirklen" runt StillaHavs-plattan. Afrikakontinenten har spruckit och "knoppat av" den Arabiska plattan. Sprickan förstoras hela tiden
(RiftWally löper längs Östafrika, RödaHavet och upp längs Jordanfloden.


SKALV
Södra Afrika är förskonad mot kraftiga skalv - men när sprickan i Sydatlanten växer till, kan det uppstår skalv även här. Jag kollar bara skalv över 3,0 på Richterskalan via sidan: https://www.emsc-csem.org/Earthquake_map/. Appen LastQuake är också praktisk!

Skandinavien tillhör EuroAsien-plattan. Norra delen är lugn (Ishavet tillhör plattan). Men i den södra delen krockar den med den Afrikanska kontinenten, bildar bergskedjor och genererar skalv längs Pyreneerna, Alperna, Balkanbergen och den Turkiska bergsplatån. Turkiet påverkas också av trycket ifrån den Arabiska-plattan, som "trycker upp" bergsområden i Iran och Afganistan. Längre österut kommer den snabba nordgående Indienplattan som "ränner in" i EuroAsienplattan och genererar bergsmassivet Himalaya.


PKR-omloppet är normalt ca: 6-timmar
Tillväxtsprickan i Nordatlanten börjar i Ishavet vid Nordpolen, passerar mellan Grönland och Svalbard, rakt igenom Island (klyftan växer någon cm/år) och vidare ner mot Azorerna. Skalven utefter sprickan orsakas av "vulkanutbrott" på havsbotten. (I det grunda havet runt Island kan det bildas nya öar!). Skalven "puttar isär" Amerika o Europa och genererar spänningar i jordskorpan / berggrunden.

Spänningarna kan "avläsas" i Skandinavien som ett förlängt (insaktande) PKR-omlopp. Även späningarna orsakade av den Afrikanska och Arabiska plattan påverkar PKR-omloppet. Vanligtvis förlängs PKR-omloppet bara några timmar, för att sedan "speeda upp" (för att hinna ifatt det globalt synkade omloppet) när spänningarna släpper.

Är spänningarna stora, saktar PKR-omloppet succesivt ner och avstannar helt under flera dygn (PKR brukar stanna på FA=00/18). Under stillaståendet bildas Bovisbubblor (se fliken Bovis). PKR-stoppet förvarnar ofta om kommande kraftiga, ovanliga och/eller djupa jordskalv någonstans i Sydeuropa. Efter att skalvet utlöst "speedar" omloppet ifatt den "globala synken. Men ibland släpper PKR-stoppet utan att det orsakat något skalv.

  BLOGG med skalv, bovisbubblor + lite annat

!!! JORDSKALVSTRÄFF !!!
I början av 2023 kollade jag gravitationens inverkan på oppositionerna. Perfekt läge - planeterna låg utspridda bakom solen - månen gav oppositioner i tur och ordning. Men i slutet av Januari saktade PKR-omloppet ner, och stannade helt (jag behöver ett snurrande PKRomlopp för att säkert kunna verifiera oppositionsfrekvenserna).

Att PKR-omloppet stannar tillfälligt, är inte ovanligt - men stoppet varade flera dygn. Den stillastående PKR-frekvensen började sakta "vandra" mot FA00. PKR-indikationen blev allt svagare, mätt både ifrån 0,1- och 17,9-hållet. Slutligen försvann PKR-indikationen helt! Först 6 Feb återstartade PKR. Tidigt på morgonen hade det inträffat mycket kraftiga jordskalv (7,8 och 7,5) i södra Turkiet (strax intill Syrien-gränsen).

# PKR fortsatte som vanligt - trots flera kraftiga efterskalv i området.
# Men skalv utanför epicentrats längsgående sträckning påverkade PKRomloppet:
06 Feb - 7,8 - S Turkiet ----- Första skalven
14 Feb - 5,5 - Rumänien
16 Feb - 5,5 - Kroatien
25 Feb - 5,2 / 4,6 C-Turky
03 Mar - 5,0 - C-Turky - PKR-stoppen är mätta i Småland och skalven kollade mot: emsc-csem.org 
Magnitude Mw 5.0
Region CENTRAL TURKEY
Date time 2023-03-03 02:53:43.6 UTC
Location 37.85 N ; 36.65 E
Depth 4 km
Periodens många PKR-stopp har resulterat i ett antal parametrar - typ: # Insaktandelängd, # Tid ifrån "helstopp" tills PKR når FA00, # Hur snabbt PKR blir odetektbar, # Etc.
Har man flera "mätstationer", borde man kunna triangulera fram: # preliminärt område, # förväntad magnitud, # ungefärlig tidpunkt --- alltså ett förvarningssystem för jordskalv!!!???

MIDSOMMARSKALV-2023
Strax innan midsommar (0618) står vintergatans centrum i opposition mot Solen - i år 2023 stod också Månen i opposition (nymåne). Jag var förberedd och fick den första korta indikationen redan 0610 - mer än en vecka innan maximum. Resultatet blev dock inte så "klockrent" som jag förväntat mig. Kan månvinklen påverka??

0615 började PKR bli extremt oregelbundet, för att slutligen stanna på FA16 = annalkande jordskalv? Mycket riktigt 0616 kl 16:38 UTC inträffade ett ovanligt kraftigt skalv i södra Frankrike (omkring 5 på Richterskalan). Men PKR startade inte därefter, utan stod fortfarande kvar på FA=16 - mätt 0618. Spänningen i den Skandinaviska berggrunden finns fortfarande kvar - förmodligen kommer det fler skalv.

Under veckan har vi varit i stugan. När vi kom hem hade jag fångat en bubbla i min "BovisBubbleFälla". Det tyder alltmer på att bubblorna uppstår när PKR stannar.

Oppositionsmätningarna började också konstra redan 0615. Helt plötsligt var vissa vinklar helt borta. Men de hade flyttat sig i tiden. 0618 låg de 60 min före - med samma oregelbundna (slumpmässiga?) sekvensintervall.

Midsommar-oppositionen Solen/Vintergatan blev en TOTAL FLOPP. För svag G-påverkan, mörk materia, etc. - det finns många tänkbara teorier. Nästa Opp kommer midsommaren 2024.

JULI/AUGUSTI - 2023
Vid månadsskiftet var det en svag fullmåne (Måne/Sol-Opp), följt av en stark Måne/Venus-Opp samt en svag Måne/Mars-Opp. Allt inom loppet av lite mer än en vecka. Under inledningen började PKR sakta in, med omloppstider över ett dygn (normalt är omloppstiden ca: 6-timmar). Slutligen stannade PKR helt i frekvensen FA00. Ganska tacksamt eftersom man får "rena" Opp-frekvenser som inte störs av PKR-frekvensen.

Tidigare har PKR-stopp indikerat kommande jordskalv och orsakat Bovisbubblor. 230803 steg jag upp tidigt för att mäta på Måne/Venus-Opp omkring kl 04:55. Opp-frekvenserna reverserade enligt schema - fast 1,5-timmar tidigare (pga Solens G-påverkan - se fliken Oppositioner). Min personliga aura hade ökat 4-ggr - men det fanns inga spår kvar av Bovisbubblorna. Kl 08:00 hade min aura krympt till 3-ggr normal, men mätflaskan i det konserverande W-krysset har kvar sin x 4-aura.

PKR har återstartat med snabba omloppstider omkring 1-timme. Jordskalven hade inträffat omkring 02:30 UTC (= 04:30 Svensk sommartid) - alltså strax innan jag påbörjade 04:55-mätningen. Jordskalven var inte så kraftiga men ovanligt djupa.
M 4.4
CRETE, GREECE
2023-08-03 02:18:48 UTC
Depth: 53.4 km
M 4.7
CRETE, GREECE
2023-08-03 02:18:43 UTC
Depth: 24 km
Första uppgiften om Kretaskalvet indikerade 53,4 km djup, vilket senare korrigerades till 24 km. Normalt brukar "Medelhavsskalven" vara ganska grunda = mindre än 10 km. Samtidigt inträffade också några DJUPA skalv vid Kanarieöarna. Uppgifterna kommer ifrån https://www.emsc-csem.org/Earthquake_map/
M 2.0
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2023-08-03 02:30:07 UTC
Depth: 21.6 km
M 2.8
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2023-08-03 02:13:47 UTC
Depth: 30.6 km

PKR-stoppen med Bovisbubblor och ovanliga jordskalv börjar bli lite slentrian. Många tänker/tycker förmodligen att mina resultat är förorsakade av förväntningar.

Men PKR-stoppen har jag detekterat i samband med oppositioner. Opp-frekvenserna har varit stabila - alltid en primärfrekvens kombinerad med motstående spegelfrekvens (sekundärfrekvensen). Under pågående Opp-mätning har PKR-frekvensen har saktat in och stannat omkring FA00. Där står den stilla flera dygn - tills den släpper och "skenar iväg" med omloppstider på några få timmar. Samtidigt är Opp-frekvenserna helt regelbundna.

I samband med PKR-stoppen uppstår Bovisbubblor, som bara varar någon timme. Men via "min bovisfälla" (se fliken Bovis) kan jag "fånga" bubblornas aurapåverkan via en mätflaska (1,5-liter vatten i en PET-flaska). Därefter kan jag blindtesta mätflaskan mot opåverkade identiska mätflaskor - inte bara en gång utan antal gånger. Står den auraförändrade mätflaskan kvar i W-krysset - bibehålls auraförändringen flera månader (år?).

Jordskalv inträffar kontinuerligt längs kontinentalgränserna. I Europa är de vanligt förekommande utefter bergskedjorna i norra Spannien, Alperna, Balkanbergen samt Grekland och Turkiet. Det är enkelt att leta fram jordskalv som man kan associera med PKR-stoppen. Men de skalv jag relaterar till är lite ovanliga.
# Februariskalvet i Turkiet var extremt kraftigt.
# Midsommarskalvet i södra Frankrike var ovanligt kraftigt (för att vara i Frankrike).
# Juli/Augusti-skalven var ovanligt djupa - jämfört med andra skalv i området.

230920 PKR har varit stillastående flera dygn - i samband med mätningen på Solen/Neptunus-Opp. Jag förväntar mig både Bovisbubblor och jordskalv. 0920 hade min aura ökat 4-ggr = Bovisbubbla! Nattens kraftiga skalv var i Libyen 01:33 UTC. Kl 05:30 snurrade PKR lite snabbare än normalt! Dagen innan var det ett lika kraftigt skalv i Polen 16:04 UTC. Men detta skalv frikopplade INTE PKR. Lite konstigt - Polen ligger på EuroAsien-plattan - Libyen på Afrika-plattan.
Magnitude4.6
RegionPOLAND
Date time2023-09-19 16:04:10.7 UTC
Location51.532 ; 16.133
Depth2 km

Magnitude4.6
RegionNEAR COAST OF LIBYA
Date time2023-09-20 01:33:10.3 UTC
Location32.480 ; 24.543
Depth10 km
Ska fortsätta  Opp-mätningarna på Sol/Nept nu med vinklen 0,4 - tyvärr står också Månen i Opp mot Uranus 1,5 - så det blir förmodligen flera frekvenser som reverserar parallellt. Ska försöka lokalisera S/N så jag kan bekräfta G-vektorerna för S, M och VG.
230921 PKR stoppade igen efter en kort omstart - nya Bovisbubblor och skalv förväntas!
230922 PKR återstart under natten 04:50. Bovisbubbla fångad - detekterad på morgonen!
Utlösande skalv: Grönland 4,7 - 22:41 UTC! På Amerikaplattan! 2900km bort!
Magnitude4.7
RegionEASTERN GREENLAND
Date time2023-09-21 22:41:40.2 UTC
Location79.568 ; -18.579
Depth10 km
Tidigare skalv: Finland 09:21utlöste ej PKR
Magnitude3.7
RegionFINLAND-RUSSIA BORDER REGION
Date time2023-09-21 13:38:24.5 UTC
Location60.092 ; 27.231
Depth10 km
Kraftiga skalv relativt position! Mycket sällan skalv i Finland - aldrig tidigare på Grönland. Finland o Grönland visas på EMSC hemsidan men inte i LastQuake-appen - varför???
Aluminiumfolie under mätflaskan skyddar mot auraförändringar ifrån kristaller och Currykryss - MEN INTE IFRÅN BOVISBUBBLOR!!! Gäller både positiva och negativa.

230922 10:25 Negativ BB tillväxer.
13:00 PKR helt borta.
NeptOpp 14:39 = 0o8 omkastade men resetad 1tim 10min efter transitvärd. Stämmer mot S, M o VG-vektorerna (M nästan 90g mot Opplinjen.
17:00 PosBB fullt utvecklad - skalv kommer när som helst !!! ???
Magnitude3.0
RegionNORWEGIAN SEA
Date time2023-09-22 13:17:40.0 UTC
Location72.296 ; 15.294
Depth6 km
UTC 13:17 = 15:17 Svensk sommartid - kan det ha varit detta skalv???

231108 PKR har varit försvunnet under 2 dygn. Återstartat 05 UTC. Bovisbubbla fångad. Vaknade 02 UTC - klarvaken med 4ggr auraförstoring. Ovanligt kraftigt skalv för att vara i Skandinavien.
Har precis börjat mäta EZ - vårt komunala driksvatten har normalt EZ=2. Mätflaskan i BovisBubblan ökar auran 4-ggr, men sänker EZ till minus 4.
Magnitude4.6
RegionNORTHERN NORWAY
Date time2023-11-08 01:50:40.0 UTC
Location66.713 ; 13.716
Depth10 km
231110/11 Ny BovisBubbla under natten. PKR borta. Massor av skalv sw Island - förväntat vulkanutbrott.
Magnitude4.7
RegionICELAND REGION
Date time2023-11-11 04:53:32.4 UTC
Location63.948 ; -22.419
Depth10 km
231112 Antalet skalv sjunker - PKR fortfarande borta.
   SLAGRUTA.SE                                    - research Bert123y - created via KompoZer - powered by Abyss - monitored via GoogleAnalytics -

PKR-BAKGRUND / TEORI / HYPOTES

Jag har indikerat PKR (PrimärKomposantens Reversering) med säkerhet i snart två decennier. I början kunde jag bara indikera de lägre frekvenserna. Men efterhand som frekvensomfånget ökade, kunde jag följa PKR igenom samtliga skikt i FA (FrekvensAuran) - vilket innefattar samtliga frekvenser (enligt min uppfattning). PKR påverkar även jordstrålningen (typ rutnätslinjer), så jag kunde frekvensbestämma Curry, Hartman, Vattenådror, etc. De följde samma turordning som AGS.

Grundämnesaurorna påverkas också av PKR och reverserar sin vertikala strålningsriktning parallellt med hur PKR påverkar rutnäten. Grundämnen med lågt atomnummer (typ Aluminium) har en högre frekvens (FA12) - än grundämnen med högt atomnummer (typ Bly FA0,5). "Frekvenserna" är alltså omvänt proportionella gentemot skikten i FA.

Jag upptäckte också att fullmånen (och andra oppositioner) genererade regelbundna "mönster" i FA. Mönstret (en primärfrekvens och en spegelvänd sekundärfrekvens) följer med i FA allteftersom jordklotet vrider sig i oppositionslinjen.

Överensstämmelsen med AGS, grundämnesrelationen och de regelbundna oppositionsfrekvenserna - har gjort att jag är helt övertygad om att PKR "är verklighet".


I början (fram till 2016) var PKR-omloppstiden mycket stabil = 6-timmar plus/minus några minuter. Under semesterresor brukade jag kolla PKR - det verkade synkront runt hela jordklotet!? (åtminstonde mellan Amerika, genom Europa fram till SydostAsien. Vid några tillfällen saktade PKR ner omloppstiden och stannade helt under något dygn, för att därefter "speeda upp" för att hinna ifatt den "globala synken".

Första tillfället var i Thailand (påsken 2005), strax före ett kraftigt Tsunami-efterskalv. Då såg jag sammanträffandet som en ren slump. Men 2015 hände samma sak i Mexiko. Vid båda tillfällena var avståndet mellan mig och epicentrum ca: 800 km. Då började jag misstänka ett samband mellan PKR-stopp och jordskalv.

2015/16 indikerades den första gravitationsvågen ifrån en "exploderande supernova" . 2016 började den förut så stabila PKR-omloppstiden, variera mycket kraftigt - ett samband??? Därefter har omloppstiden varierat - ibland mycket kraftigt. Jag har inte haft så bra detaljkoll på variationerna, men de har ställt till problem då jag velat dubbelkolla nyupptäckta rutnätslinjer mot PKR-omloppet. Numera kan jag "fråga frekvens direkt" - men vill ändå ha en PKRindikation eller en tidsangivelse till närliggande känd frekvens.