SLAGRUTA.SE
jap
SLAGRUTA
PKR-frekvens
Polspiraler
4/1-relation
Tabeller         
  Jordskalv
Oppositioner     Kyrkor
JORDSTRÅLNING
Currylinjer
IB-linjer
Spiraler          FA14-kryss
Ared/min        6-kantfönster
MI04-centra
    Jordsår
AUROR
Grundämnen
FrekvensAuran
Kristaller
Stenstrålar


PSI-FENOMEN
Leylinjer
KE-Leys

Bovis
PSI-spår

Uppdaterad 230921 - Ley - Opp - Kyrk - Skalv - Sten - Bovis 

Slagrutekritiker hävdar att rutgängare får "förväntade resultat". För mig har det varit tvärtom. Förväntade resultat har uteblivit. Istället har jag fått resultat, jag absolut inte förväntat mig. uk

Följande sidor presenterar "MINA MÄTRESULTAT" I tidningen Slagrutan, kan Du läsa om andra rutgängares mätresultat.

Sidan kommer att "växa fram" så sakteliga - efterhand som jag kontrollmäter och sammanställer. Nedan följer en kort resume över mina "oförväntade mätresultat". 

pkrFREKVENSMÄTNING VIA PKR
AGS (Arne Groth Stegen) jämför okänd jordstrålning mot pendelslag, tonfrekvenser och trådspolar. Jag jämför mot grundämnen och skikten i FrekvensAuran.
 

# Varje grundämne har sin egen specifika frekvens. Lätta grundämnen har hög frekvens - tunga har låg.
# FrekvensAuran finns runt alla vätskor. De låga frekvenserna orkar inte stråla så långt, medan de höga strålar ända ut.
# Jag numrerar frekvenserna ifrån 00 till 18 - relaterat till skikten i FrekvensAuran.
# För att verifiera - utnyttjar jag PKR (PrimärKomposantens Reversering) och planetoppositioner.


"PKR-klockan" är graderad i frekvenser (00 till18). Visaren pekar ut den frekvensgrupp som reverserar just nu. Omedelbart efter att PKR har lämnat den lägsta frekvensen (00) - omstartar den i den högsta (18). Omloppstiden är ungefär 6 timmar. PKR ger en överblick över SAMTLIGA FREKVENSER. Via intensitets-parametern kan man separera närliggande frekvenser. Skillnaden mellan Curry och Hartman är...

RUTNÄTENS 4/1- RELATION
Vissa rutnätslinjer har en 4/1-relation - var fjärde Currylinje överlappas av en Wittmanlinje (4x4=16 Curryrutor i en Wittmanruta). Wittmanlinjen är bortglömd, men finns omnämnd i äldre slagrutelitteratur. Samma 4/1 relation gäller mellan Hartman och Benker.

41Wittmankryssen är enkla att hitta - stora myrstackar ligger i W-kryss. Currykryss strålar normalt nedåt och halverar auran. Men Currykrysset som överlappas av Wittmankrysset, strålar uppåt och 12-dubblar auran. OBS - Wittmanlinjen har samma  frekvens som vattenådror.

4/1-relationen fortsätter; var fjärde Wittmanlinje överlappas av en W4, var 4e W4 överlappas av en W16, osv. Slutligen kommer man upp i rutnätsstorlekar som...


polspirPOLSPIRALER
Teorin har "växt fram" allteftersom jag mätt rutnätsstorlekar globalt. Matematiken för "45-graders spiraler runt en glob" säger att; rutnätsstorleken avtar med cosinus för latituden. Sverige-rutorna (latitud N60) är hälften mot ekvator-rutorna - Medelhavsrutorna (N40) är 0,75.

Några breda rutnätslinjer i Småland, gjorde att jag kunde beräkna korspunkterna för polspiralerna - mätresultatet stämmer bra med den matematiska modellen.
Slutligen hittade jag mitt eftersökta polspiralkryss i...

michaelLEYLINJER
St.Michael och St,Mary i södra England är välkända. Apollo/Athena-linjen skär igenom Europa ifrån Irland till Israel. I Sverige finns två helt olika koncept: #1 Fjärås och #2 KarlEriks Leylinjer

Jag definierar en LEY som ett knippe enskilda linjer, alla med samma horisontella strålningsriktning. Leyknippet börjar i ett leycentra och löper spikrakt (storcirkelkursen) till nästa.
"U3-Leys" är enkla att hitta, de korsar varandra över...

pilJORDSÅR
- uppstår i samband med markberedning (typ grustag, vägbygge, osv.). Det bildas ett antal cirklar runt området. "Piltavlans" diameter varierar - små grustag ger piltavlor mindre än 100m i diameter. Stora ingrepp ger piltavlor på flera kilometer. Diametern krymper efterhand och försvinner efter några decennier. Störningen gör att rutnätskryssen...

plaOPPOSITIONER 
Försvinner dina Currylinjer vid fullmåne? - inte mina. Istället vänder strålningsriktningen vid regelbundna tider. Fenomenet kan också indikeras vid planetoppositioner, men de är svagare och påverkar endast aurorna. Oppositionen Solen-Jupiter varar över en vecka, och...


spiSPIRALER
Fyrklöver, stjärnor, kors, osv. - kan mätas fram i (eller runtom) multifrekventa krysspelare. Spiraler är annorlunda - armarna sträcker sig kilometervis och "kopplar ihop" med angränsande spiraler. Varje spiral...

bovBOVIS
- används för att kolla mat och indikera "tillståndet" över bl.a. fornlämmningar. "BOVIS-bubblor" uppstår helt slumpmässigt!? - varar någon timme, krymper ihop och försvinner spårlöst. De påverkar auran och...

C-7KRISTALLERC-2  En vanlig bergskristall (placerad med spetsen uppåt under vattenflaskan) fördubblar auran - antimonit 4-dubblar - sodalit 12-dubblar - karneol 24-dubblar - etc. PERFEKT FÖR BLINDTESTER! Lägger man bergskristallen i vattnet, 12-dubblas auran. Läggs den ovanpå...

sagbjorkTABELLEN innehåller mätdata över bl.a. rutnätslinjer - uppdateras ständigt.


japSom nybörjare letade jag efter en sammanställning över jordstrålning, med mätuppgifter som jag kunde verifiera - men hittade ingen. Så jag påbörjade min egen, som resulterat i denna hemsida. Jag har haft många teorier & hypoteser, som jag fått förkasta. I dagsläget är jag "rätt säker" på mina uppgifter. Men - som sagt; detta är "MINA MÄTRESULTAT" - andra rutgängare har andra uppfattningar.

   SLAGRUTA.SE                                                                        ---  research Bert123y --- created via KompoZer --- powered by Abyss ---